ISSUES

Collecte Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds bevordert activiteiten op het gebied van cultuur en natuurbehoud in Nederland en in Europees verband. De gelden die in deze week worden opgehaald gaan in hun geheel naar culturele initiatieven in de regio’s waar het geld op opgehaald.

Duur eventWeek

Deel dit issue: