ISSUES

Europees Jaar van de Vaardigheden

De Europese Commissie heeft 2023 gedoopt tot het Europees Jaar van de Vaardigheden. Aanleiding hiervoor zijn de grote arbeidstekorten waar meer dan driekwart van de bedrijven in de EU mee kampt, het relatief groot aantal mensen dat nog niet over digitale basisvaardigheden beschikt en het lage aandeel van vrouwen in technologische beroepen en studies. Door EU wil samen met onder meer (decentrale) overheden, sociale partners, de industrie en het kennisveld een impuls te geven aan de (digitale) vaardigheden van miljoenen Europeanen.

Internationale initiatiefnemerEuropese Commissie
Websitehttps://www.nl-prov.eu/2023-het-europees-jaar-van-de-vaardigheden/
Duur eventJaar

Deel dit issue: