ISSUES

Internationaal Jaar van de Creatieve Economie voor Duurzame Ontwikkeling

International Year of Creative Economy for Sustainable Development (VN)

In december 2019, tijdens de 74e zitting van de Algemene Vergadering van de VN werd 2021 uitgeroepen tot het Internationale Jaar van de creatieve economie voor duurzame ontwikkeling.

Indonesië was de hoofdsponsor van het voorstel, dat werd ingediend door een wereldwijde groep van landen, waaronder Australië, China, India, Indonesië, Mongolië, de Filippijnen en Thailand.

In het voorstel wordt erkend dat duurzame en inclusieve economische groei moet worden bevorderd, dat innovatie moet worden gestimuleerd en dat kansen, voordelen en empowerment voor iedereen moeten worden geboden en dat alle mensenrechten moeten worden geëerbiedigd.

en wordt de blijvende noodzaak erkend om ontwikkelingslanden en landen met een overgangseconomie te steunen bij de diversificatie van de productie en de uitvoer, ook in nieuwe duurzame groeigebieden, met inbegrip van de creatieve industrie.

Hij moedigt alle lidstaten, organisaties van de Verenigde Naties en andere internationale en regionale organisaties, alsmede het maatschappelijk middenveld, de particuliere sector, niet-gouvernementele organisaties, academici en individuele personen aan het Internationaal Jaar op passende wijze en in overeenstemming met de nationale prioriteiten te volgen, teneinde de bewustwording te vergroten, samenwerking en netwerkvorming te bevorderen, de uitwisseling van beste praktijken en ervaringen aan te moedigen, de capaciteit van het menselijk potentieel te vergroten, een gunstig klimaat op alle niveaus te bevorderen en de uitdagingen van de creatieve economie aan te gaan.

 

 

Internationale initiatiefnemerVN
Websitehttps://undocs.org/A/RES/74/198
Duur eventJaar

Deel dit issue: