ISSUES

Internationaal Jaar van de Gierst

Het Internationaal Jaar van de Gierst (International Year of the Millets) biedt een unieke kans om de mondiale productie te verhogen, te zorgen voor een efficiënte verwerking en consumptie, een beter gebruik van vruchtwisselingen te bevorderen en een betere aansluiting op alle voedselsystemen aan te moedigen om gierst te promoten als een essentieel onderdeel van de voedselmand.

Beschrijving
Gierst behoort tot de eerste planten die werden gedomesticeerd en worden beschouwd als “voedingsgranen” vanwege hun hoge voedingsgehalte. Ze dienen al 7000 jaar als traditioneel basisvoedsel voor honderden miljoenen mensen in Afrika bezuiden de Sahara en Azië, en worden nu overal ter wereld verbouwd. In veel landen neemt de teelt ervan echter af, en hun potentieel om klimaatverandering en voedselzekerheid aan te pakken wordt niet volledig gerealiseerd. Dit ondanks het feit dat gierst kan groeien op relatief arme bodems en onder ongunstige en droge omstandigheden, met relatief minder inputs dan andere granen.

De diversiteit en de nutritionele en ecologische voordelen van gierst moeten tijdig onder de aandacht worden gebracht van consumenten, producenten, actoren in de waardeketen en beleidsmakers, en kunnen de band met de voedingssector verbeteren.

Daarom heeft de Indiase regering een voorstel voor een Internationaal Jaar van de Gierst (2023) ingediend, dat door de leden van de bestuursorganen van de FAO en door de 75e zitting van de Algemene Vergadering van de VN is goedgekeurd.

Het Internationaal Jaar zal (i) het bewustzijn van de bijdrage van gierst aan voedselzekerheid en voeding vergroten, (ii) belanghebbenden inspireren tot het verbeteren van duurzame productie en kwaliteit van gierst; en (iii) de aandacht vestigen op meer investeringen in onderzoek en ontwikkeling en voorlichting om de andere twee doelstellingen te verwezenlijken.

Internationale initiatiefnemerVN
Duur eventJaar

Deel dit issue: