ISSUES

Internationaal Jaar van Groenten en Fruit

International Year of Fruits and Vegetables (VN)

Verenigde Naties roepen 2021 uit tot ‘Internationaal Jaar van Groenten en Fruit’

In december 2019 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 2021 uitgeroepen tot ‘Internationaal Jaar van Groenten en Fruit’. De aangenomen resolutie, waarin daartoe wordt opgeroepen, is bedoeld om het bewustzijn omtrent de gezondheidsvoordelen van de AGF-consumptie te verhogen. Ook wil de VN op deze manier naast gezonde voeding ook de duurzame teelt en consumptie van groenten en fruit bevorderen.

De vergadering riep lidstaten op om doeltreffende maatregelen te nemen om kleinschalige teeltbedrijven te betrekken bij de wereldwijde productie-, waarde en leveringsketens voor de duurzame teelt en consumptie van AGF.

Verspilling en verliezen voorkomen
Om de grote verliezen en verspilling binnen de AGF-leveringsketenĀ  en de nadelige economische, maatschappelijke en milieu-effecten hiervan te bestrijden, worden lidstaten en belanghebbenden opgeroepen om de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van ontwikkelingslanden te versterken door de toepassing van innovatieve werkwijzen en technologieĆ«n om verliezen en verspilling van AGF tegen te gaan.

De resolutie nodigt de internationale gemeenschap uit om tijdens het Internationale Jaar van Groenten en Fruit activiteiten te organiseren die gericht zijn op het verhogen van het bewustzijn en de aandacht te vestigen op de gezondheidsaspecten van de AGF-consumptie, de bijdrage van groenten en fruit aan een evenwichtige en gezonde voeding en levensstijl en het beperken van verspilling van groenten en fruit.

Internationale initiatiefnemerVN
Websitehttps://undocs.org/A/RES/74/244
Duur eventJaar

Deel dit issue: