ISSUES

Internationaal Jaar voor de Uitbanning van Kinderarbeid

International Year for the Elimination of Child Labour (VN)

Internationaal Jaar voor de Uitbanning van Kinderarbeid

De resolutie benadrukt de toezeggingen van de lidstaten ‘om onmiddellijke en effectieve maatregelen te nemen om dwangarbeid uit te bannen, een einde te maken aan moderne slavernij en mensenhandel en het verbod en de uitbanning van de ergste vormen van kinderarbeid, met inbegrip van rekrutering en gebruik van kindsoldaten, in te voeren en in 2025 een einde te maken aan alle vormen van kinderarbeid.’

Internationale initiatiefnemerVN
Websitehttps://undocs.org/en/A/RES/73/327
Duur eventJaar

Deel dit issue: