ISSUES

Internationale Dag van het Onderwijs (VN)

Het recht op onderwijs is vastgelegd in artikel 26 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. De verklaring roept op tot gratis en verplicht basisonderwijs. Het Verdrag inzake de rechten van het kind, dat in 1989 is aangenomen, gaat verder en bepaalt dat landen het hoger onderwijs voor iedereen toegankelijk moeten maken.

Onderwijs is de sleutel tot duurzame ontwikkeling
Toen zij in september 2015 de Agenda voor duurzame ontwikkeling 2030 goedkeurde, erkende de internationale gemeenschap dat onderwijs essentieel is voor het welslagen van alle 17 doelstellingen. Doel 4 van de Agenda voor duurzame ontwikkeling is met name om tegen 2030 “inclusief en rechtvaardig kwaliteitsonderwijs te waarborgen en de mogelijkheden voor een leven lang leren voor iedereen te bevorderen”.

 

Internationale initiatiefnemerVN
Websitehttps://www.un.org/en/observances/education-day
Duur eventDag

Deel dit issue: