ISSUES

Nationale Grondstoffendag

Met de Nationale Grondstoffendag willen we aandacht vragen voor de opgave en nieuwe rol van overheden op het gebied van hergebruik op het opwaarderen van de reststromen. De overheid is hierbij een belangrijke speler, omdat het:

  1. de aanbieder, producent en eigenaar is van die reststromen, zoals biomassa, oud asfalt en oud straatmeubilair.
  2. de aanjager is voor innovatie en implementatie door middel van aanbesteding en inkoop
  3. De afnemer kan zijn van de nieuwe producten uit deze grondstoffen.

We praten daarbij over miljoenen tonnen afval. Daarom spelen overheden een belangrijke rol om samen te werken aan Nederland circulair 2050.

Voor Almere geldt maar één adagium: we moeten het gewoon doen! Met vallen en opstaan

En dat kunnen we niet alleen, daarvoor moeten we gelijkwaardig samenwerken met bedrijven en onderzoeksinstellingen. En voor het creëren van massa moeten we nationaal gaan!

Bij circulaire economie gaat niet niet alleen over hergebruik van grondstoffen. Het gaat over nieuwe verdienmodellen: op zoek naar nieuwe verbindingen om (duurzame) meerwaarde te creëren. Waarbij altijd gekeken wordt naar wat er lokaal voorhanden is en de reststroom van de één de grondstof kan zijn voor de ander. Het heeft als doel banen te creëren en sociaal kapitaal op te bouwen zonder dat hierbij de (natuurlijke) omgeving wordt vervuild of uitgeput raakt. En we hoeven ons geen beperkingen op te leggen, want er is altijd overvloed, als je goed kijkt. En dat met bestaande budgetten. Deze werkwijze is gebaseerd op de Blauwe economie van Gunter Pauli.

Elk jaar zal de Nationale Grondstoffendag door een andere partij worden opgepakt. Deze organiseert een bijeenkomst of evenement om de nationale dag onder de aandacht te brengen. Natuurlijk zijn andere overheden, bedrijven en kennisinstellingen van harte welkom om op 7 september bijeenkomsten, evenementen en projecten te organiseren. Op deze manier kunnen we elkaar alleen maar versterken.

Om hier gehoor aan te geven is het Grondstoffen Collectief Almere (GCA) opgericht. Het GCA richt zich op de ontwikkeling van grondstoffen uit afval en coördineert circulaire projecten. Een collectief met praktische ideeën en indrukwekkend enthousiasme. Het GCA is opgericht door drie lokale partijen: gemeente Almere is eigenaar van de reststromen (gemeentelijk afval), de Vijfhoek fungeert als fysieke locatie waar de reststromen (voormalig afval) opgeslagen en verwerkt worden en Millvision is de ontwikkelaar van de productrecepturen. Inmiddels werken ruim 30 projectpartners aan concrete resultaten.

We willen andere overheden, bedrijven en instellingen oproepen om dit soort collectieven te starten. Samen staan we sterker en kunnen we samen waarde creëren.

Volgend jaar wordt het stokje doorgegeven aan de regio Zwolle, waarin 20 gemeenten, vele bedrijven en twee grote onderwijsinstellingen verenigd zijn. Deze regio is al druk bezig met verschillende projecten op het gebied van circulaire economie. In Oost Nederland binnen de regio Zwolle worden de fundamenten voor een aantal collectieven gelegd. Vanuit het Groene Hart, de Hoeksche Waard en Noord Holland klopt ook West Nederland aan de collectieve poort. Zo hebben ze twee jaar geleden walbeschoeiing gemaakt van grasvezels en aardappelzetmeel in Zuid Drenthe. In Harderberg gaat waterschap Vechtstromen een proef doen met walbeschoeiing uit dierlijke mest vezels. Deze partijen voelen zich verbonden met het commitment van de gemeente Almere en de daarbij betrokken bedrijven en onderwijsinstellingen.

Nationale initiatiefnemerGemeente Almere
Websitehttp://gca-almere.nl/nationale-grondstoffendag/
E-maildfundter@almere.nl
Telefoon06 46 30 67 93
OrganisatorenGemeente Almere en Grondstoffen Collectief Almere
Duur eventDag

Deel dit issue: