ISSUES

Nationale Vrijwilligersdag

Vrijwilligerswerk is leuk en zinvol, en talloze mensen doen het met veel inzet en plezier. Maar de grote diversiteit aan vrijwilligersactiviteiten is bij veel mensen nog onbekend. Op 7 december, internationale vrijwilligersdag, worden de ‘Meer dan handen’ -vrijwilligersprijzen uitgereikt.

Met deze prijzen zet het ministerie van VWS inspirerende voorbeelden in het zonnetje én spreken zij hun waardering uit voor al die vrijwilligers die zoveel mogelijk maken.

Jaarlijks worden er uit 44 landelijke initiatieven, 271 lokale projecten en 109 vrijwilligers voorgedragen. Iedereen kan zijn of haar stem uitbrengen op hun favoriete project of vrijwilliger.

Op 7 december worden de prijzen uitgereikt; in iedere categorie een juryprijs en een publieksprijs.

Thema 2021: nieuwe gezichten!

In 2021 zijn we op zoek naar initiatieven, projecten en organisaties waar verschillende mensen aan meedoen. Initiatieven die erin slagen om nieuwe gezichten zich thuis te laten voelen.

Wat bedoelen we daarmee?

Stel dat jij in je organisatie voornamelijk 60-plussers als vrijwilligers hebt, dan wil je misschien wel 50-plussers betrekken. Of je hebt allemaal ‘Hollandse’ vrijwilligers terwijl je in een wijk met veel Marokkaanse Nederlanders zit, dan wil je die ook betrekken. Een ander voorbeeld is dat je ruimte hebt gemaakt voor mensen met een verstandelijke beperking, bijvoorbeeld door je activiteiten aan te passen in tempo en begeleiding. Op dat moment betrek je nieuwe gezichten! In de aanmeldingen voor de Nationale Vrijwilligersprijzen zie je straks nog veel meer voorbeelden.

Voorbeelden van nieuwe gezichten

Met nieuwe gezichten bedoelen we voor jou nieuwe vrijwilligers die uit een andere doelgroep komen dan de grootste groep vrijwilligers in je organisatie. Denk aan:

  • Jongeren, bijvoorbeeld mbo’ers, studenten, scholieren, jongeren die net een baan hebben, hangjongeren.
  • Ouderen, bijvoorbeeld 55+ ers of gepensioneerden.
  • Vrijwilligers met een andere culturele achtergrond, bijvoorbeeld ‘Hollands’ of Turks of… Denk ook aan vluchtelingen en expats.
  • Vrijwilligers met een beperking, lichamelijk, psychisch of verstandelijk.
  • Vrijwilligers met een speciale interesse/expertise of talent. Denk aan mensen die goed kunnen organiseren of die veel van wetgeving weten. Of van natuur, computers of van wat jouw initiatief dan ook nodig heeft.
  • Gezinnen, vriendengroepen, straat- of buurtgenoten.
  • Vrijwilligers die via hun werk komen helpen, bijvoorbeeld in een teamuitje of mensen die van hun baas elke week iets voor je mogen doen.
  • Besta je uit vooral mannen? Misschien wil je dan wel meer vrouwen als vrijwilliger. Of andersom! Misschien wil je wel meer vrijwilligers die lesbisch, homoseksueel of transgender zijn? Of…
Nationale initiatiefnemerMinisterie van VWS
E-mailmeerdanhanden@movisie.nl
Telefoon030 789 20 00
OrganisatorenMovisie
Duur eventDag

Deel dit issue: