ISSUES

Nationale Ziekendag

De geschiedenis van Nationale Ziekendag
Nationale Ziekendag, de tweede zondag van september, is een initiatief van de Zonnebloem, dat tijdens het 25-jarig jubileum van de vereniging in 1974 is gestart. Het doel was om Nederlanders bewust te maken van de zieken en gehandicapten in hun eigen leefomgeving. En om contact en integratie tussen zieken/gehandicapten en hun ‘gezonde’ omgeving te bevorderen.

Deze boodschap is dus voor iedereen bedoeld; niet specifiek voor de mensen die al actief zijn bij de Zonnebloem. Dat proberen we te bereiken door op Nationale Ziekendag alle Nederlanders aan te spreken. Daarbij vragen we ze of ze mensen kennen in hun eigen omgeving die ziek of gehandicapt zijn en of ze eens contact willen leggen. Het contact tussen gezonde en zieke mensen is daarbij niet bedoeld als eenrichtingsverkeer: de levenservaring van zieke mensen kan inspirerend zijn voor gezonde mensen.

In het jubileumjaar 1999 hebben is binnen de Nationale Vereniging besloten om te gaan werken met jaarthema’s. Veel Zonnebloemafdelingen besteden extra aandacht aan het jaarthema op of rond Nationale Ziekendag. Ook in veel kerken staat het jaarthema op die zondag centraal.

 

Nationale initiatiefnemerde Zonnebloem
Duur eventDag

Deel dit issue: