ISSUES

Thank a Farmer Day

De Nederlandse boer, zo gewoon bijzonder!

De Nederlandse consumenten hebben de zekerheid dat er iedere dag weer voldoende voedsel op het bord ligt. Aardappelen, groenten, fruit, brood, vlees, zuivel… Die zekerheid lijkt voor hen vaak zo logisch, maar het is eigenlijk heel bijzonder.

De Nederlandse boeren staan garant voor deze voedselzekerheid. Voedsel produceren zit verankerd in hun genen. Gedreven door hun verbondenheid met de natuur en de liefde voor de omgeving waarin ze werken en leven, kiezen ze voor duurzame productie van voedsel. Bovendien investeren ze in innovatieve ontwikkelingen en milieuoplossingen en leveren ze jaarlijks een nationale exportbijdrage van bijna 90 miljard euro. En maar liefst tien procent van de beroepsbevolking is (in)direct betrokken bij de Nederlandse landbouw en voedselproductie.

Stichting Boer Bewust initieert deze Nederlandse ‘Thank a Farmer Day’ niet om namens de boeren een ‘dank je wel’ te vragen, maar om bij consumenten bewustwording te creëren van het belang van het altijd beschikbaar hebben van voedsel en de belangrijke rol die de boeren daarin spelen.

Stichting Boer Bewust is een initiatief van een aantal boeren en heeft als doel de communicatie tussen de agrarische sector en de consument te verbeteren. Want te vaak nog wordt door verschillende groeperingen op basis van onvolledige informatie een mening gevormd over de sector. Daarnaast ziet Boer Bewust dat de consument steeds verder verwijderd raakt van de agrarische sector. Met de advertenties in de landelijke dagbladen kiest Stichting Boer Bewust ervoor om de consument meer bij de boer te gaan betrekken. De afgelopen maanden heeft de stichting zich vooral gericht op het creëren van draagvlak bij de eigen achterban, nu wordt het tijd om ook de andere kant op te kijken. ‘Thank a Farmer Day’ is daarvoor een mooi vertrekpunt.

Nationale initiatiefnemerStichting Boer Bewust
Websitehttp://www.boer-bewust.nl
E-mailboerbewust@gmail.com
Telefoon06 53 128 168
OrganisatorenStichting Boer Bewust
Duur eventDag

Deel dit issue: