ISSUES

Verantwoordingsdag (Gehaktdag)

Op de derde woensdag in mei legt het kabinet verantwoording af over de overheidsfinanciën en het gevoerde beleid van het jaar ervoor. Deze dag heet Verantwoordingsdag. De minister van Financiën biedt op deze dag formeel, namens het kabinet, het Financieel Jaarverslag van het Rijk (FJR) en het rijksjaarverslag aan de Tweede Kamer aan. Ook stuurt de minister-president de Verantwoordingsbrief aan de Tweede Kamer, met daarin een politiek-bestuurlijke beschouwing over het afgelopen jaar.

Websitehttps://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verantwoordingsdag
Duur eventDag

Deel dit issue: