ISSUES

Week tegen Kindermishandeling

Dit jaar vindt voor de zesde keer de Week tegen Kindermishandeling plaats.

Waarom is er een Week tegen Kindermishandeling?

In Nederland groeien bijna 119.000 kinderen op in onveilige gezinssituaties. Samen hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid om de veiligheid van deze kinderen te vergroten. In de Week tegen Kindermishandeling wordt niet alleen aandacht gevraagd voor de aard en omvang van het probleem, maar vooral ook voor wat we kunnen doen om de aanpak van kindermishandeling te versterken.

Wat is dit jaar het thema?

Iedereen kan iets betekenen voor een kind dat opgroeit in een onveilige thuissituatie. Zelfs een klein gebaar kan een groot verschil maken. Het thema van de Week tegen Kindermishandeling 2018 is: Ik maak het verschil. Door te delen wat jij doet als je je zorgen maakt om een kind, moedig je anderen aan ook iets te doen.

Over welke vormen van kindermishandeling gaat de Week?

De activiteiten in de week kunnen betrekking hebben op alle vormen van kindermishandeling, of het nu verwaarlozing, mishandeling of seksueel misbruik betreft. Of dat kinderen getuige zijn van huiselijk geweld. Lees meer over kindermishandeling

Wat gebeurt er in de Week?

Tijdens de hele week, van maandag 19 november tot en met zondag 25 november, vinden er in het hele land allerlei activiteiten plaats. Deze vind je terug in het activiteitenoverzicht.

De activiteiten worden op lokaal niveau georganiseerd door uiteenlopende organisaties die contact hebben met kinderen en ouders. Zij laten bijvoorbeeld zien hoe zij omgaan met vermoedens van kindermishandeling. Of ze gaan in gesprek met elkaar en anderen over dilemma’s en wisselen ervaringen uit.

Op maandag 19 november is er een aftrapbijeenkomst van de Week. Deze bijeenkomst wordt nu nog voorbereid. Zodra daar details over bekend zijn, vind je die op deze website.

Tijdens de week is er ook aandacht via een (social media) campagne voor het thema en de activiteiten.

Wat kan ik in aanloop naar de Week doen?

Je kunt nu al helpen door je netwerk of op via je website te wijzen op de Week tegen Kindermishandeling.  En meld vooral je activiteit aan zodra je weet wat je gaat organiseren: activiteit aanmelden.

Wat kan ik in de Week doen?

Je kunt een activiteit organiseren, bijeenkomsten bijwonen en de Week onder de aandacht brengen via je sociale media-accounts.

Wat levert de Week op?

Door de Week is er elk jaar extra veel aandacht voor het onderwerp kindermishandeling en huiselijk geweld. Zowel in de diverse (social) media als op veel locaties in het hele land. De Week dient als extra stimulans om iedereen (opnieuw) te laten inzien dat ze een verschil kunnen maken voor een kind dat in de knel zit. En dat ze samen met anderen veel voor dat kind en zijn ouders kunnen betekenen.

Door wie wordt de Week georganiseerd?

De Week startte in 2013 op initiatief van de Taskforce Kindermishandeling en Seksueel Misbruik, eerst onder de naam de Week van Kinderen Veilig.  Nadat de Taskforce zijn werkzaamheden in 2016 beëindigde, hebben de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (JenV) het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en Movisie gevraagd om de organisatie van deze week op zich te nemen.

Websitehttps://www.weektegenkindermishandeling.nl
Duur event7 dagen

Deel dit issue: