ISSUES

Week van het Couveusekind

Care4Neo (voorheen Vereniging van Ouders van Couveusekinderen – VOC) behartigt de belangen van ouders waarvan het kind direct na de geboorte wordt opgenomen in een ziekenhuis. Ouders met een prematuur zijn, in een nieuwe en spannende fase van hun leven, erg geholpen met heldere en toegankelijke informatie en steun. Onze vrijwilligers staan daarom klaar voor ouders met te vroeg, te licht (dysmatuur) of ziek geboren baby’s. Dit doen we al meer dan 40 jaar op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door te lobbyen in de politiek, samen te werken met zorgprofessionals en onderzoekers, vrijwilligers in te zetten in ziekenhuizen, vertegenwoordigd te zijn in de EFCNI, en met onze eigen activiteiten diensten zoals het gratis couveusedagboek en ons jaarlijkse Week van het Couveusekind rondom Wereld Prematuren Dag.

Care4Neo is de oudste neonatologie-patiëntenvereniging van Europa. Wij hebben als doel ouders van couveusekinderen een steuntje in de rug te geven en aandacht te vragen voor de problematiek die hier rondom plaatsvindt. Onder couveusekinderen worden verstaan te vroeggeboren (prematuur) te licht geboren (dysmatuur) en ziek geboren kinderen.

De Week van het Couveusekind wordt ieder jaar rondom de Wereld Prematurendag (17 november) georganiseerd.

Nationale initiatiefnemerCare4Neo
Websitehttps://www.care4neo.nl/care4neo/over-ons
Duur eventWeek

Deel dit issue: