ISSUES

Week van het Gehandicapte Kind

Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK).
Geen kind zonder vriendjes! Een samenleving waarin kinderen en jongeren met en zonder handicap vanzelfsprekend sámen opgroeien – dat is het ideaal

De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (het Gehandicapte Kind) is het goede doel voor kinderen met handicap. Het Gehandicapte Kind is een in 1951 opgerichte Nederlandse stichting die initiatieven voor kinderen met een handicap subsidieert, stimuleert en actief ontwikkelt. Het Gehandicapte Kind wil dat alle kinderen met een handicap ook mee kunnen spelen, sporten en leren: want elk kind hoort erbij.

De doelgroep bestaat uit gehandicapte kinderen en jongeren. Projecten op het gebied van spelen en sporten, leren en werken, wonen en logeren worden gesteund met hulp van circa 40.000 donateurs en 12.000 collectevrijwilligers. De organisatie beschikt over een Erkenning van Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en wordt aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Naast de financiële bijdrage aan impactvolle projecten ziet de stichting als belangrijke taak de verbetering van beeldvorming rondom kinderen en jongeren met een handicap. Inclusie, toegankelijkheid en empowerment worden door NSGK als belangrijke aandachtspunten genoemd.

Nationale initiatiefnemerhet Gehandicapte Kind (voormalig NSGK)
Websitehttps://www.nsgk.nl
E-mailmverburg@nsgk.nl
Telefoon020-6791200
OrganisatorenHet Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
Duur eventWeek

Deel dit issue: