ISSUES

Week van het Jonge Kind

De Week van het Jonge Kind is voor iedereen die betrokken is bij het jonge kind. De bedoeling van deze week is om aandacht te vragen voor de zo belangrijke, eerste jaren van het kind en om te laten zien wat er in het land gebeurt voor jonge kinderen en de gezinnen waarin zij opgroeien. Ouders kunnen in deze week in gesprek gaan met allen die betrokken zijn bij de opvoeding van hun kind(eren) om zo te laten weten wat voor hun belangrijk is.

In 2013 is de Week van het Jonge Kind voor het eerst in Nederland geïntroduceerd door Ileen Purperhart, directeur van Hestia Kinderopvang. Vanuit de gedachte dat kinderopvang veel meer is dan opvang alleen probeert Ileen, door dit vanuit de VS overgewaaide concept (Week of the Young Child georganiseerd door NAEYC), in Nederland aandacht te vragen voor de enorme meerwaarde van kinderopvang voor kinderen van 0-4 jaar als dit wordt aangeboden door organisaties die  voorzien in kwalitatief hoogwaardige kinderopvang  (excellente kinderopvang).

Vanaf 2014 is de Week van het Jonge Kind groter aangepakt. Er is een werkgroep gevormd die bestaat uit Ileen, Wendy Honsbeek, algemeen manager van Altijd Lente en Jacqueline Perotti, general manager van Kinder Service Hotels (KSH).
De werkgroep is in het najaar van 2015 uitgebreid met de volgende leden: Maria de Bont, Carla Bienemann (ZAAK!) en Mascha Frische (Coach bij Impuls Kinderopvang).
De werkgroep organiseert een openingscongres en vraagt aandacht voor de week zelf.  Op het congres staan diverse pedagogische vraagstukken centraal en het vormt tevens een ontmoetingsplek voor professionals vanuit het werkveld, ouders en beroepskrachten.

Internationale initiatiefnemerNAEYC
Nationale initiatiefnemerHestia Kinderopvang
Websitehttp://www.weekvanhetjongekind.nl/
OrganisatorenWerkgroep Week van het Jonge Kind
Duur eventWeek

Deel dit issue: