ISSUES

Week van Ons Water (najaar)

De Week van Ons Water wordt twee keer per jaar georganiseerd. Bij de Week van Ons Water in het najaar ligt de nadruk op de bescherming tegen het water en wateroverlast. Tijdens de Week van Ons Water in het voorjaar gaat het vooral over (voldoende) schoon water en gebruik van water in en om het huis.

Ons Water heeft als doel het water- en risicobewustzijn in Nederland te vergroten. Door te laten zien wat er allemaal gebeurt aan watermanagement, wat er nodig is voor de toekomst en draagvlak te houden voor investeringen. En wat je zelf kunt doen of waar je rekening mee moet houden. Ons Water is een initiatief van de publieke organisaties in Nederland die zich met water bezig houden: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Unie van Waterschappen, VNG, IPO, Vewin, waterschappen, provincies, gemeenten en waterbedrijven.

Nationale initiatiefnemerOns Water
Websitehttps://www.onswater.nl/onderwerpen/week-van-ons-water
E-mailinfo@onswater.nl
OrganisatorenMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Unie van Waterschappen, VNG, IPO, Vewin, Waterschappen, provincies, gemeentes en waterbedrijven
Duur eventWeek

Deel dit issue: