ISSUES

Week van Ons Water (voorjaar)

De Week van Ons Water wordt twee keer per jaar georganiseerd. De Week van Ons Water in het voorjaar gaat over (voldoende) schoon water en gebruik van water in en om het huis. De Week van Ons Water in het najaar gaat over de bescherming tegen het water en wateroverlast.

Ons Water heeft als doel het water- en risicobewustzijn in Nederland te vergroten. Door te laten zien wat er allemaal gebeurt aan watermanagement, wat er nodig is voor de toekomst en draagvlak te houden voor investeringen en wat mensen zelf kunnen doen of mee rekening moeten houden. Ons Water is de gezamenlijke publiekscommunicatie van de publieke organisaties in Nederland die zich met water bezig houden: Ministerie IenM, RWS, waterschappen, provincies, gemeenten, waterbedrijven.

 

 

Nationale initiatiefnemerOns Water
Websitehttp://www.onswater.nl
E-mailinfo@onswater.nl
OrganisatorenMinisterie IenM, RWS, waterschappen, provincies, gemeenten, waterbedrijven
Duur eventWeek

Deel dit issue: