ISSUES

Week van Respect

Iedere tweede week in november vindt jaarlijks de Week van Respect plaats. Een initiatief dat wordt gedragen door docenten, leerkrachten, leerlingen, schoolleiders, vrijwilligers en gemeenten. Ook vele politici, sporters, PABO-studenten en artiesten ondersteunen de Week actief door gastlessen te geven op scholen. Het doel van de Week van Respect is een bijdrage leveren aan sociale veiligheid, in de klas, op school en in de buurt. Daarbij staat het persoonlijke verhaal centraal. Door ervaringen te delen leer je de ander kennen en komt verbinding tot stand, een voorwaarde voor wederzijds begrip en respect.

In de Week van Respect wordt zichtbaar hoe iedereen een bijdrage kan leveren aan een omgeving waarin je je thuis voelt en geaccepteerd wordt zoals je bent, ongeacht afkomst, geloofsovertuiging, sekse of huidskleur. In 2017 zijn 900.00 leerlingen in 30.000 klassen op 3.500 scholen bereikt – in PO, VO en MBO.

Nationale initiatiefnemerRespect Education Foundation
Websitehttp://www.weekvanrespect.nl
E-mailinfo@respecteducation.me
Duur eventWeek

Deel dit issue: