ISSUES

Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (VN)

Helaas zijn bedrijfsongevallen en beroepsziekten aan de orde van de dag. Jaarlijks wordt op 28 april de aandacht gevestigd op deze incidenten en wordt er gesproken over het voorkomen en genezen van deze specifieke ongevallen en ziekten.

Nationale initiatiefnemerInternational Labour Organization
Websitehttps://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/world-day-safety-health-at-work/lang--en/index.htm
E-maililo@ilo.org
Duur eventDag

Deel dit issue: