Issuekalender

De Issuekalender is een jaarkalender met alle dagen, weken en maanden van in een jaar waarop aandacht voor maatschappelijke issues wordt gevraagd. Het biedt een duidelijk overzicht van alle maatschappelijke onderwerpen die door mensen, bedrijven en maatschappelijke organisaties, media of de politiek op de agenda worden gezet.

Sinds 2009 stelt Issuemakers jaarlijks de Issuekalender samen en wordt in gedrukte versie uitgebracht. Uiteraard is de Issuekalender ook online zichtbaar.

Download de Issuekalender 2023 hieronder!

Wilt u een exemplaar van de Issuekalender 2023 (op A1-formaat, 59,4 cm. x 84 cm.) bestellen, klik dan hier.
Bestellingen worden binnen een week verstuurd.

Waarom een Issuekalender?

De Issuekalender kan:

  • de initiatiefnemers van issuemomenten een extra podium bieden om nog meer aandacht voor hun eigen activiteiten te genereren;
  • journalisten en pr-bureaus helpen bij het vinden van nieuwsingangen of optimale nieuwsmomenten voor hun redactionele items;
  • politiek en samenleving laten zien dat er een groot aantal mensen in Nederland maatschappelijk actief zijn met het agenderen van maatschappelijke onderwerpen;
  • adverteerders en communicatieadviesbureau helpen bij het vinden van relevante nieuwsmomenten waar ze bij aan kunnen haken met hun communicatiecampagne;
  • bedrijven en lobbyorganisaties een goed beeld geven van mogelijke toekomstige momenten waar veel aandacht voor specifieke issues te verwachten is;
  • iedereen die een evenement of eigen issuemoment wil organiseren inzicht geven in wat er wanneer al georganiseerd en geagendeerd wordt.

Deze website

Deze website is een verdieping van de gedrukte Issuekalender. Op de website vindt u achtergrondinformatie over de issuemomenten die op de Issuekalender staan, zoals een korte omschrijving van het issuemoment, de namen van de initiatiefnemers / organisatoren en een verwijzing naar relevante sites. Op de website kunt u ook de kalender doorzoeken op specifieke issues, issuecategorieën of issuemomenten.

De online-versie van de Issuekalender geeft het meest complete overzicht dat op het moment beschikbaar is. Issuemomenten die nog niet op de gedrukte Issuekalender staan, worden tussentijds wel aan de website toegevoegd. Zo bent u altijd op de hoogte van de meest recente ‘dag van’.

© Issuemakers, 2023. De redactie van de Issuekalender behoudt zich het recht voor om issuemomenten wel of niet op de kalender op te nemen. Aan de Issuekalender kunnen geen rechten worden ontleend. De samensteller van de Issuekalender is niet aansprakelijk voor eventuele wijziging van data.