FAQ

Veelgestelde vragen

Wat is de Issuekalender?
De Issuekalender is een jaarlijks verschijnende kalender die een overzicht geeft van alle maatschappelijke dagen, weken en maanden die door mensen, bedrijven, maatschappelijke organisaties, media of de politiek op de agenda worden gezet.

Waarom een Issuekalender?
Het biedt een breed scala aan maatschappelijke initiatieven en maakt duidelijk dat een groot aantal mensen in Nederland zich actief bezig houdt met het agenderen van maatschappelijke onderwerpen. Het kan voor organisaties van belang zijn rekening te houden met deze maatschappelijke invloeden of zich te verbinden aan een van de issues die op onze kalender vermeld staan.

Waarom is de Issuekalender relevant voor mensen achter deze issuemomenten?
De Issuekalender geeft een podium aan iedereen die een maatschappelijk issue op de agenda wil zetten en daarvoor een dag, week, maand of jaar in het leven roept. Doordat veel mensen in Nederland deze kalender voor hun eigen activiteiten gebruiken, kunnen ook organisaties met een klein budget snel bekendheid opbouwen.

Kan ik de Issuekalender synchroniseren met een persoonlijke kalender of agenda in bijvoorbeeld Outlook of Google Calendar?
Nee, vooralsnog is dit niet mogelijk.

Voor wie is de Issuekalender?
De Issuekalender is voor iedereen die op de hoogte wil zijn van maatschappelijke issues, daar aandacht aan wil besteden, er met eigen activiteiten op wil inhaken of zich aan een van de issues wil verbinden.

Welke issues kunnen op de Issuekalender komen?
Issuemakers bepaalt welke issues er op de Issuekalender komen te staan. Daarbij worden de volgende criteria aangehouden:

  • Het moet om een maatschappelijk issue gaan.
  • Achter het issuemoment moet een persoon of organisatie staan die het issue op de kaart wil zetten. Dit kan zowel een internationale organisatie (bijv. de Verenigde Naties of de Europese Commissie) als een nationale organisatie zijn.
  • Het issuemoment moet de intentie hebben jaarlijks georganiseerd te worden of al een aantal jaar georganiseerd zijn.
  • Het issuemoment moet in Nederland geactiveerd zijn of worden.
  • Puur commerciële initiatieven worden niet op de Issuekalender meegenomen; de Nationale collecteweken wel.

Hoeveel issuemomenten zijn er in Nederland?
Op de Issuekalender staan momenteel meer dan 450 issuemomenten. Het is natuurlijk altijd mogelijk dat wij issuemomenten gemist hebben die wel op de Issuekalender horen te staan. Meld dit moment dan snel aan!

Hoe kan ik een issuemoment aanmelden?
Iedereen die een issuedag, -week of -maand organiseert en deze graag op de Issuekalender geplaatst wil hebben, kan die hier aanmelden. De voorwaarden waaraan een issuemoment moet voldoen vindt u hier.

Zijhttps://www.issuekalender.nl/insturen/n er niet te veel issuemomenten in Nederland?
Er zijn zeker niet te veel issuemomenten. Alle issuemomenten op de Issuekalender hebben een duidelijk maatschappelijk doel dat de moeite van het vermelden waard is. De issues op de Issuekalender hebben daarnaast allemaal een eigen doelgroep waardoor de meeste mensen slechts te maken krijgen met een paar van deze issuemomenten. Alleen gebruikers van de Issuekalender hebben een totaaloverzicht.

Groeit het aantal issuemomenten in Nederland?
Het aantal issuemomenten in Nederland is min of meer constant. Jaarlijks komen er nieuwe issues bij, maar er vallen jaarlijks ook issues af die niet meer ondersteund worden. In 2020 staan er meer dan 450 momenten op de kalender.

Wie gebruikt de Issuekalender?
De Issuekalender wordt in een groeiende oplage toegestuurd aan iedereen die aangegeven heeft deze graag te willen ontvangen. De kalender wordt onder andere gebruikt door redacteuren en presentatoren van radio- en televisieprogramma’s, door cartoonisten, door communicatieadviesbureaus, pr-bureaus en door politici.

Waarom zou je een issuemoment organiseren?
Door een dag, week of maand te organiseren kunt u positieve aandacht voor een specifiek issue vragen en samen met anderen activiteiten organiseren die aansluiten bij dit issue. Het biedt tevens een platform om met organisaties samen te werken waarmee u normaliter minder makkelijk contact heeft of mee samenwerkt.

Wie zit er achter de Issuekalender?
De Issuekalender is een initiatief van Issuemakers, een communicatiebureau gespecialiseerd in het managen en agenderen van maatschappelijke issues. Zij doet dit volledig belangeloos. Mensen die de kalender aanvragen, krijgen deze voor een klein bedrag toegezonden.

Wat kost de Issuekalender?

De Issuekalender is te bestellen voor slechts 75 cent per gedrukt exemplaar. Wij rekenen hiernaast een bedrag van 3,03 euro aan portokosten voor het versturen van 1 Issuekalender. Voor het bestellen van 2 tot 4 Issuekalenders berekenen wij 4,04 euro aan portokosten.

Ik wil ook een issuemoment organiseren. Hoe doe ik dat?
Het staat iedereen in Nederland vrij een eigen Issuemoment te organiseren. U kunt hier ook advies over vragen aan Issuemakers. Zij hebben veel ervaring in het opzetten van deze issuemomenten en ondersteunen u graag bij het agenderen van uw issue bij politiek en samenleving.