Ga naar hoofdinhoud

FAQ

De Issuekalender is een jaarlijks verschijnende kalender die een overzicht geeft van alle maatschappelijke dagen, weken, maanden en jaren die door individuen, bedrijven, maatschappelijke organisaties, media of de politiek op de agenda worden gezet.
De Issuekalender presenteert een diversiteit aan maatschappelijke initiatieven en  benadrukt dat een groot aantal mensen in Nederland zich actief bezig houdt met het agenderen van maatschappelijke onderwerpen. Het kan voor organisaties van belang zijn rekening te houden met deze maatschappelijke invloeden of zich te verbinden aan een van de issues die op onze kalender vermeld staan.
De Issuekalender biedt een platform aan iedereen die een maatschappelijk issue op de agenda wil zetten en daarvoor een dag, week, maand of jaar in het leven roept. Doordat veel mensen in Nederland deze kalender voor hun eigen activiteiten gebruiken, kunnen ook organisaties met een klein budget snel bekendheid opbouwen.
De Issuekalender is bedoeld voor iedereen die op de hoogte wil zijn van maatschappelijke issues, daar aandacht aan wil besteden, erop wil inspelen met eigen activiteiten of zich wil verbinden aan een van de issues.
  • Issuemakers bepaalt welke issues er op de Issuekalender komen te staan. Daarbij worden de volgende criteria gehanteerd:
  • het moet een duidelijk maatschappelijk doel hebben
  • het moment moet georganiseerd worden door een persoon of organisatie
  • het moet een jaarlijks herhaald moment zijn/worden.
  • het issue moet in Nederland actief of bekend zijn het mag niet enkel commerciële doeleinde hebben
  • Puur commerciële initiatieven worden niet op de Issuekalender meegenomen; de Nationale collecteweken wel.
Momenteel staan er op de Issuekalender meer dan 540 issuemomenten. Het is natuurlijk altijd mogelijk dat wij issuemomenten gemist hebben die wel op de Issuekalender horen te staan. Meld dit moment dan snel aan!
Iedereen die een issuemoment graag terugziet op de Issuekalender, kan deze hier aanmelden. De voorwaarden waaraan een issuemoment moet voldoen vind je hier.
Nee, er zijn zeker niet te veel issuemomenten. Alle issuemomenten op de Issuekalender hebben een duidelijk maatschappelijk doel dat het vermelden waard is. Bovendien hebben de issues op de kalender elk hun eigen doelgroep, waardoor de meeste mensen slechts met een paar van deze issuemomenten te maken krijgen. Alleen gebruikers van de Issuekalender hebben een volledig overzicht.
Het aantal issuemomenten in Nederland blijft groeien, al stoppen en verdwijnen er soms ook enkele issuemomenten. In 2023 staan er meer dan 540 momenten op de kalender.
De Issuekalender wordt onder andere gebruikt door redacteuren en presentatoren van radio- en televisieprogramma’s, door cartoonisten, communicatieadviesbureaus, pr-bureaus, lobbyisten en politici.
Door een issuemoment te organiseren kun je positieve aandacht vragen voor een specifiek issue en activiteiten organiseren die hierbij aansluiten. Het biedt tevens een platform om met organisaties samen te werken waarmee je normaliter minder makkelijk contact hebt.
De Issuekalender is een initiatief van Issuemakers, een strategisch communicatieadviesbureau gespecialiseerd in het managen en agenderen van maatschappelijke issues.
De Issuekalender is te bestellen voor slechts 75 eurocent per gedrukt exemplaar. Daarnaast rekenen we een bedrag van 3,03 euro aan verzendkosten voor het versturen van één Issuekalender. Voor het bestellen van twee tot vier Issuekalenders brengen we 4,04 euro aan verzendkosten in rekening.
Het staat iedereen in Nederland vrij een eigen Issuemoment te organiseren. Je kunt hier ook advies over vragen aan Issuemakers. Zij hebben veel ervaring in het opzetten van deze issuemomenten en ondersteunen je graag bij het agenderen van jouw issue bij politiek en samenleving.

© Issuemakers, 2024. De redactie van de Issuekalender behoudt zich het recht voor om issuemomenten wel of niet op de kalender op te nemen. Aan de Issuekalender kunnen geen rechten worden ontleend.
De samensteller van de Issuekalender is niet aansprakelijk voor eventuele wijziging van data.

Back To Top