Skip to content

Wereld Lepra Dag

Ieder jaar, op de laatste zondag van januari, wordt overal ter wereld stilgestaan bij de gevolgen van lepra. Ook dit jaar vraagt LEPRAzending speciale aandacht voor het stigma en de discriminatie die zoveel leprapatiënten nog ondervinden.

Lees meer

Autismeweek

In Nederland organiseert het Autisme Fonds en de Nederlandse Vereniging voor Autisme van 2 t/m 10 april de Autismeweek. Tijdens deze week worden activiteiten georganiseerd die de aandoening onder de aandacht brengen.  

Lees meer

Wereld Alzheimer Dag

Naar schatting zullen volgend decenia 500.000 mensen aan dementie lijden, wat een verdubbeling is van het aantal patiënten nu. Deze exorbitante groei is het gevolg van de vergrijzing en daar wordt op deze dag wereldwijd aandacht voor gevraagd.

Lees meer
Back To Top